Product产品中心

KVV22RP-8*1.5控制电缆

产品介绍:

KVV22RP-8*1.5控制电缆适用于交流额定电压450/750V及以下控制, 监控回路及保护线路等场合使用。基本结构:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆铠装控制电缆产品执行标准:GB9330-2009。KVV22RP-8*1.5控制...


  • 价格: 12.90
  • 物品单位:
  • 品牌: 康缆电气
  • 产地: 中国 安徽滁州

产品详细说明

规格 8*1.5

KVV22RP-8*1.5控制电缆适用于交流额定电压450/750V及以下控制, 监控回路及保护线路等场合使用。基本结构:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

铠装控制电缆产品执行标准:GB9330-2009。

KVV22RP-8*1.5控制电缆使用特性:

1、 电缆导体的长期允许工作温度为70℃。

2、 电缆的敷设温度应不低于0℃,

推荐的允许弯曲半径:无铠装层的电缆, 应不小于电缆外径的6倍。

有铠装或铜带屏蔽结构的电缆, 应不小于电缆外径的12倍。

有屏蔽层结构的软电缆, 应不小于电缆外径的6倍。

KVV22RP-8*1.5控制电缆规格:

电缆规格

导体结构

绝缘

护套标称

成品参考

成品参考

20℃导体直流电阻不大于

70℃绝缘电阻不小于

 芯数x截面

根数/直径

厚度mm

厚度mm

外径mm 

重量kg / km

Ω/ km

MΩ. Km

7x4 

1/2.25 

0.8

1.5

18.1

621

4.61

0.0085

7x6 

1/2.76 

0.8

1.7

20.1

811

3.08

0.007

7x10 

7/1.35 

1

1.7

25.2

1266

1.83

0.0065

8x0.75 

1/0.97 

0.6

1.5

14.2

296

24.5

0.012

8x1.0 

1/1.13 

0.6

1.5

15.2

338

18.1

0.011

8x1.5 

1/1.38 

0.7

1.5

16.8

420

12.1

0.011

8x2.5 

1/1.78 

0.8

1.5

18.3

553

7.41

0.01

8x4 

1/2.25 

0.8

1.7

20.3

727

4.61

0.0085

8x6 

1/2.76 

0.8

1.7

22.1

925

3.08

0.007

8x10 

7/1.35 

1

1.7

28

1445

1.83

0.0065

10x0.75 

1/0.97 

0.6

1.5

15.7

338

24.5

0.012

10x1.0 

1/1.13 

0.6

1.5

16.5

387

18.1

0.011

10x1.5 

1/1.38 

0.7

1.5

17.8

492

12.1

0.011

10x2.5 

1/1.78 

0.8

1.7

20.6

680

7.41

0.01

10x4 

1/2.25 

0.8

1.7

22.5

872

4.61

0.0085

10x6 

1/2.76 

0.8

1.7

24.5

1117

3.08

0.007

10x10 

7/1.35 

1

2

33.2

1810

1.83

0.0065

12x0.75 

1/0.97 

0.6

1.5

16

367

24.5

0.012

12x1.0 

1/1.13 

0.6

1.5

16.8

422

18.1

0.011

12x1.5 

1/1.38 

0.7

1.5

18.2

546

12.1

0.011

12x2.5 

1/1.78 

0.8

1.7

21.1

756

7.41

0.01

12x4 

1/2.25 

0.8

1.7

23.1

985

4.61

0.0085

12x6 

1/2.76 

0.8

1.7

25.2

1270

3.08

0.007

14x0.75 

1/0.97 

0.6

1.5

16.5

400

24.5

0.012

14x1.0 

1/1.13 

0.6

1.5

17.4

459

18.1

0.011

14x1.5 

1/1.38 

0.7

1.7

19.4

606

12.1

0.011

14x2.5 

1/1.78 

0.8

1.7

22

827

7.41

0.01

14x4 

1/2.25 

0.8

1.7

24.1

1099

4.61

0.0085

14x6 

1/2.76 

0.8

1.7

26.4

1428

3.08

0.007

16x0.75 

1/0.97 

0.6

1.5

17.1

440

24.5

0.012

关键词:KVV22RP-8*1.5控制电缆